serbsce serbsce deutsch deutsch
SKI Logo

SerbjaInstitucije/towarstwaSerbski domŁužicu dožiwićprotykawustajenca SKIwo nasna předańimpresumdownload

SKI

Witajće k nam!

Kak drje je naša Łužica k swojemu mjenu přišła?

Štóž móže serbsce, wě prawu wotmołwu:  W słowje Łužica je schowane słowo łuža. Čłowjek je žiwy z rěču. Ze swojimi přećelemi, z wučerjom a staršimaj – potajkim ze swojim sobučłowjekom – dorozumi so čłowjek z pomocu rěče. Rěč nam zachowa wědu wo wšěm.
Čłowjekam, kotřiž před něhdźe 1500 lětami z wuchoda do našeho kraja přićahnychu, zdaše so naš kraj jara mokry być: na nimale 500 rěčkow rozhałžkowana Sprjewja w Błótach, njesměrnje wjele hatow na juhu před horami a mokre žumpadła po cyłym kraju. Tohodla prajachu swojemu nowemu krajej Łužica.

Ludy, kotrež znaja w swojich rěčach słowo łuža, su słowjanske ludy.
Němske pomjenowanje Lausitz pochadźa ze serbskeho pomjenowanja Łužica.
(z knihi Łužica - Naša domizna, Křesćan Krawc, 1996)

A krajinu z domoródnymi Serbami chcemy wam předstajić!

 

dalše informacije:

Čary jutrownych křižerjow / Osterreiterstrecken und -zeiten / Routes and Timetable of the Easter Riders


Serbska kulturna informacija Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591/42 105
Stiftung-SKI[at]sorben.com

Naše wotewrjenske časy:

póndźelu, srjedu a pjatk
10.00 do 16.30 hodź.
wutoru a štwórtk
10.00 do 18.00 hodź.

SKI